Svinhults kyrka invigdes 1876 då man samtidigt rev den lilla träkyrkan på den gamla kyrkogården. Med den nya kyrkan fick man nu bättre plats för de över 2000 församlingsmedlemmarna. 
I dag har församlingen krymt och kyrkan är väl överdimentionerad. 

 
I kyrkan finns en del föremål som är mycket gamla bl a ett rökelsekar, en träskulptur av Jungfru Maria och ett dopbord.
Orgeln är lika gammal som kyrkan själv. Det sägs att den kom till efter en kamp mellan olika viljor om huruvida man skulle införskaffa en billigare eller en bättre orgel. Liknande problem som idag fast för över hundra år sedan. Man lät bygga den med högre kvalité. Det har säkert märkts vid flera tillfällen under det gångna seklet. 
 Kyrkklockorna elektrifierades 2001-2002. Innan till dess drivs de manuellt med pedaler nedifrån kyrktornet. Detta är numera sällsynt i svenska kyrkor. Till höger ser vi Svinhults kyrkvaktmästare  ringa i klockorna inför söndagens högmässa.
Svinhult kyrka är södra Sveriges högst belägna med sina 292 meter över havet. 


 

1928 så ville man byta namn på byn eftersom när byborna åkte till grannsocknen blev dom kallade grisarna från 'SVIN'hult. Det föreslagna namnet Skogstuna avslogs dock av myndigheterna och därmed lever namnet Svinhult kvar än i dag.