Det finns mycket skogar i området runt Svinhult. Så man kan lätt hitta en plats för sig själv där man kan uppleva den sköna naturen. Men man bör ta det försiktigt när tiden för älgjakten kommer. 
De huvudsakliga jobben i Svinhult finns inom skogsbruket men fram för allt på de lantgårdar som finns i bygden. Jordbruket är viktigt för att bevara det öppna lanskapet och den biologiska mångfalden men framför allt för livsmedelsproduktionen. 


Kvällarna kan var mycket spektakulära med enastående solnedgångar. Ovan ser du ut över Klockarps åkrar en sen sommarkväll.Affären, posten, skolan, kaféet, sågverket och ålderdomshemmet, alla har de lagts ner eller  flyttats till andra platser.  Det gamla ålderdomshemmet låg mitt emot skolan bredvid kyrkan. Huset är nu mera en välskött privat bostad. (ovan)